La senyalística és l’aplicació de la identitat corporativa als espais per tal d’endreçar-los i ordenar-los. Amb la senyalística es busca donar als habitants i visitants informació sobre ubicació, ajudar en la orientació i donar continuïtat i coherència a la marca.
La senyalística la podem aplicar en espais de treball com oficines o magatzems, en espais de venda com les botigues o tots aquells espais corporatius de que disposa l’empresa o entitat. També realitzem senyalística per exposicions o espais efímers.