La identitat corporativa és la foto de perfil de la marca, la imatge que projecta. Amb un cop d’ull, revela com és l’empresa, el seu servei, la qualitat dels seus productes, la rigorositat que ofereix i transmet què se’n pot esperar. Treballem per coordinar-la en tots els elements, perquè tots els elements són importants.
La identitat corporativa neix amb el naming i el logotip, i s’exté amb la papereria, retolació, senyalètica i tots aquells elements que se’n deriven. També és identitat corporativa el to i l’estil amb què parla una marca, o decidir quins canals utilitza per comunicar-se.