És la gran disciplina que ens fa ser qui som. Naixem del disseny gràfic. El disseny gràfic és el resultat de barrejar concepte, estètica i imatge. Quan tenim un text, que s’expressa en una determinada tipografia o uns determinats colors, i s’acompanya d’alguna imatge (foto, il·lustració, motion o vídeo) Del disseny gràfic en surten impactes visuals que adaptem a tots els suports i llenguatges.
És disseny gràfic la conceptualització i creació d’una marca o logotip. També tot el desenvolupament i aplicació de la identitat corporativa. És disseny gràfic la creació i maquetació de catàlegs, de fulletons informatius, el disseny de packaging i etiquetatge, la retolació i senyalètica d’espais. Amb disseny gràfic creem pàgines web, il·lustracions, infografies, iconografies i motion graphics.