Les imatges que mostra una marca són part de la seva identitat corporativa. Com bé es diu, una imatge val més que mil paraules. Aquesta és la raó principal per la que cal tenir-ne especial cura. No és només important què ens mostra una imatge, també ho és com ho mostra.
La direcció d’art pot ser en fotografia o vídeo, però previ a això també hi ha la direcció creativa. Cal un concepte clar abans de realitzar qualsevol shooting. En la direcció d’art també hi ha la selecció del professional que realitzarà aquella sessió.